Trải nghiệm lần đầu mua nồi nội địa Nhật!

429

Đơn hàng đầu tiên đã thành công! Thích cái nồi cơm này quá mà siêu thị điện máy thì dịch đóng cửa.

Lên đây đặt chờ đúng ngày thứ 12 hàng đã về tay hehe . Săn được hàng chính hãng tận nơi cũng vui.

Đóng gói cẩn thận chống sốc các thứ, nồi cơm em nhận được chạy ngon nghẻ không vấn đề gì. Ngoài việc em phải đợi 2 tuần mới có sản phẩm nhưng mua từ Nhật về lận nên cũng okela.